SLIM OEFENEN met begrijpend lezen voor groep 6 (met voorleesfunctie)

SLIM OEFENEN met begrijpend lezen voor groep 6 (met voorleesfunctie)

Dit softwarepakket leest dus alles hardop voor. Woord voor woord!

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling met dyslexie helpen met begrijpend lezen op het niveau groep 6 basisschool.

Methode: SLIM OEFENEN met begrijpend lezen voor groep 6 (inclusief voorleesfunctie: de software leest uw kind hardop voor!) is door de vele gevarieerde vragen en de grondige uitleg per onderwerp de ideale bijles software om begrijpend lezen te oefenen.

geluidsfragment Geluidsfragment

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 645 4
Prijs: € 16,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten


Lesmateriaal en didactische inhoud
Voorbeeldoefeningen

SLIM OEFENEN met begrijpend lezen voor groep 6 (met voorleesfunctie: de software leest uw kind hardop voor!)

Unieke software voor kinderen met dyslexie! Eindelijk de echte hulp waar u al zo lang op zat te wachten!

Elke oefenopgave, leestekst, vraag, antwoordalternatief of inhoudelijke feedback kan in deze software worden voorgelezen.

Als u wilt dat uw kind het begrijpend lezen (= leren begrijpen wat met een tekst wordt bedoeld) onder de knie krijgt, dan is vlot kunnen lezen noodzakelijk. Maar vlot lezen is voor een kind met dyslexie juist het grote probleem. Hoe leert uw kind begrijpend lezen, als uw kind niet in staat is de tekst en de vragen te lezen? Dat gaat niet, tenzij het kind hulp krijgt. En het enige dat echt helpt, is voorlezen, voorleeshulp dus. En die is nu beschikbaar op de PC: ons unieke pakket SLIM OEFENEN met begrijpend lezen met voorleesfunctie. Dus, let wel: dit softwarepakket leest alles hardop voor. Woord voor woord!

Onderwijskundige Sietse Kuipers heeft speciaal 520 oefen- en 260 toetsvragen ontworpen op het didactische niveau voor groep 6 in overeenstemming met de tussendoelen voor het basisonderwijs.

Elke oefenopgave bestaat uit een leestekst, een vraag, vier antwoordalternatieven en inhoudelijke feedback. Dat wordt allemaal voorgelezen, zin voor zin. Het kind wijst aan wat het wil horen en het programma doet de rest. Wil uw kind de tekst nog eens voorgelezen hebben? Geen probleem, ook al moet het honderd keer, de PC is geduldig. Extra hulp is er als uw kind een opgave desondanks toch niet begrijpt. Bij elke opgave is er een helptekst oproepbaar die uitlegt wat de bedoeling van de opgave is. Natuurlijk kan ook deze uitleg worden voorgelezen!

Klik hier voor een voorbeeld van het logboek

Er is in deze serie ook software leverbaar voor kinderen met dyslexie in groep 5 en groep 7/8.

Systeemeisen
Systeemeisen Windows 10, 8.1/8 of Windows 7, moderne browser
Minimum resolutie beeldscherm: 1024 X 768
Adobe Reader, printer