SLIM OEFENEN met leessommen voor groep 6 (met voorleesfunctie)

SLIM OEFENEN met leessommen voor groep 6 (met voorleesfunctie)

Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling oefenmateriaal geven om het maken van leessommen (eerst lezen, dan oplossen) verder onder de knie te krijgen.

Methode: SLIM OEFENEN met leessommen voor groep 6 (inclusief voorleesfunctie: de software leest uw kind hardop voor!) is door de vele gevarieerde vragen en de grondige uitleg per onderwerp de ideale bijles software om leessommen te oefenen.

geluidsfragment Geluidsfragment

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 685 0
Prijs: € 14,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten


Lesmateriaal en didactische inhoud
Voorbeeldoefeningen

Inhoud cd-rom:
Nadat met de titel SLIM OEFENEN met leessommen voor groep 5 de basis is gelegd voor het maken van leessommen (ook wel 'verhaaltjessommen' of 'redactiesommen' genoemd), zet uw kind met deze titel de volgende stappen. De stapsgewijze begeleiding per opgave wordt nu verlaten, het accent komt meer te liggen op het juiste verwerken van de inhoud van de opgave.

Onderwijskundige Sietse Kuipers heeft speciaal 850 oefen- en toetsvragen ontworpen op het didactische niveau voor groep 6 in overeenstemming met de tussendoelen voor het basisonderwijs. De opgaven zijn verdeeld in 13 categorieën: Concrete handelingen met breuken, Bereken een deel van het geheel, Het betalen van boodschappen, Gepast betalen, Geld wisselen bij de kassa, Rekenen met gewichtsmaten, Rekenen met lengtematen, Rekenen met inhoudsmaten, Rekenen met oppervlaktematen, Schaalberekeningen, Hoeveel tijd is er verlopen?, Van afstand tot tijdsduur en Rekenen met uren, kwartieren en minuten.

Elke oefenopgave bestaat uit een leestekst, een vraag, vier antwoordalternatieven en inhoudelijke feedback.

Er zijn in deze serie SLIM OEFENEN met leessommen titels voor kinderen in groep 5, 6 en 7/8.

Systeemeisen
Systeemeisen Windows 10, 8.1/8 of Windows 7, moderne browser
Minimum resolutie beeldscherm: 1024 X 768
Adobe Reader, printer